EDICIÓ EXHAURIDA 

Retratar Mallorca Observar la natura és un manual que tracta en profunditat els materials i les tècniques fonamentals per a iniciar-se en el món de la fotografia de natura. L’anàlisi de la llum, de l’exposició, de la composició fotogràfica... són alguns dels conceptes i dels procediments bàsics, abordats des d’una perspectiva innovadora i notablement pràctica, per arribar a un domini de la fotografia.

La informació biològica és ben present al llarg d’aquest llibre. La descripció de les espècies vegetals, del món dels invertebrats, de les aus i dels mamífers, dels amfibis i dels rèptils, dels paisatges, de la relació de l’home amb la natura... apareixen descrits en els diferents capítols que conformen aquesta obra. També hi apareixen nombroses referències a la degradació i a la destrucció del nostre medi natural, amb la intenció de sensibilitzar sobre la malmenada realitat que ens envolta.

Més de 300 fotografies –amb informació tècnica i naturalística– realitzades al llarg dels darrers vint anys il·lustren aquesta publicació, dirigida a aquelles persones que desitgin iniciar-se en la fotografia i vulguin gaudir de la natura d’una manera diferent.

 

 

Text i fotografies de Miquel Àngel Dora

Editat per: Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears

1ª edició, juny 2003

Format 17 X 23 cm. 253 pàgines en color. 335 fotografies.

ISBN  - 846882349X

© Miquel Àngel Dora - www.fotodenatura.com - 2003