CURS DE REVELAT DIGITAL DE 

FOTOGRAFIES EN BLANC I NEGRE


 

 

 

 

 

IMPARTIT PER

Miquel Àngel Dora

L’experiència de més de vint anys en el món de la fotografia en blanc i negre analògica i digital permet oferir un curs únic a Mallorca.

 

Curs dirigit a persones que fan fotografies digitals en color i desitgen aprendre el procés de revelat de fotografies en blanc i negre amb qualitat professional.

 

OBJECTIUS

Conèixer i entendre el procés de captura i de revelat en blanc i negre de fotografies digitals.

Avaluació de fotografies impreses en blanc i negre.

 

MATERIALS

Paper i bolígraf.

 

CONTINGUTS DEL CURS

- Fotografies en blanc i negre: a la càmera o a l’ordinador?

- Captura en format Raw. Processat previ.

- Diferents tipus de conversió a blanc i negre amb Photoshop i amb Lightroom.

- Conversió a blanc i negre amb plugins.

- Contrast. Reserves i cremats. Afegir gra.

- Procesos de coloració: virats, cianotipia...

- Impressió digital i química.

 

DATES i HORARIS

16 de març de 2013.

Dissabte de 9 a 13 i de 16 a 20h.
Total 8 hores.

 

LLOC

STEI Llevant.

C/ Juan de la Cierva, 2 - MANACOR

(A 5 minuts de l'estació del tren).

 

INVERSIÓ

50 euros.

Inclou classes teòriques i material.

 

P l a c e s  l i m i t a d e s

A partir d’aquest curs s’ofertarà la possibilitat de dedicar un taller a revelar en blanc i negre les pròpies fotografies.

Clicau aquí per  formular qualsevol pregunta relacionada amb el curs.

 

 

 

FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ

 

Per  realitzar la pre-inscripció emplenau i enviau aquest formulari.

Rebreu un correu electrònic confirmant la vostra pre-inscripció.

 

Nom i llinatges tal com figura al DNI

 

D.N.I.

 

Telèfon

 

E-mail

 

 

 

Observacions

 

 

 


La organització es reserva el dret de suspendre el curs o de modificar les dates, horaris, lloc, sortides, instal·lacions i serveis publicats, per ajustaments obligats de programació o per manca d'inscripcions suficients, en tot cas se comunicarà la forma de devolució de l'import d'inscripció al curs.
Amb la col·laboració de